Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Archiwalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zamówienie 4/2017: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS IV

06.10.2017 r.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS IV.

Znak sprawy: 4/2017

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 24.10.2017 r.:
Odpowiedzi na pytania - 24.10.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej odpowiedzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 31.10.2017 r.:

Odpowiedzi na pytania - 31.10.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej odpowiedzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 17.11.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 17 listopada 2017 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (4/2017).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 04.12.2017 r.:

Poniżej zamawiających przedstawia wynik postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (4/2017).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie 3/2017: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS III

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Znak sprawy: 3/2017

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 01.09.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 01 września 2017 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 08.09.2017 r.:

Poniżej zamawiających przedstawia wynik postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie 2/2017: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS II

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Znak sprawy: 2/2017

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2017 r. opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 09.08.2017 r.:
Odpowiedzi na pytania - 09.08.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej odpowiedzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 16.08.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 16 sierpnia 2017 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 04.09.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia wynik postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamówienie 1/2017: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Znak sprawy: 1/2017

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 28.07.2017 r.:

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ - 28.07.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ (zmiana formularza cenowego oraz § 3 ust. 2 wzoru umowy).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Aktualizacja z dnia 28.07.2017 r.:

Odpowiedzi na pytania cz. 2 - 28.07.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej wyjaśnienia treści SIWZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 31.07.2017 r.:
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - 31.07.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej wyjaśnienia treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 01.08.2017 r.:
Odpowiedzi na pytania - 01.08.2017
Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, zamieszcza poniżej odpowiedzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 04.08.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 4 sierpnia 2017 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 10.08.2017 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia wynik postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

Działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym, w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pozyskiwania i zatrudniania czasowego personelu na potrzeby Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS oraz realizowanych przez nie prac badawczych.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym piśmie.
 

Pliki do pobrania

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Zamówienie 1/2019: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

14.08.2019 r.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Znak sprawy: 1/2019

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie z dnia 14 sierpnia 2019 r. opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania

Zamówienie 2/2018: Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

28.05.2018 r.

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Znak sprawy: 2/2018

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie z dnia 28 maja 2018 r. opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 07.06.2018 r.:
Poniżej zamawiających przedstawia informację z otwarcia ofert w dniu 07 czerwca 2018 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 21.06.2018 r.:

Poniżej zamawiających przedstawia wynik postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (2/2018).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do góry