Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

RODO

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (dalej „CBiES GUS”) w Warszawie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor CBiES GUS mający siedzibę przy ul. 1-go Sierpnia 21, w Warszawie  02-134 – dalej „Administrator”.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia na dane statystyczne, udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie i realizacji innych usłu informacyjnych jest dobrowolne.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstaw prawnych do ich przetwarzania od daty złożenia zapytania, zamówienia, wniosku, innych usług informacyjnych, lub do momentu cofnięcia lub ograniczenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.


Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w CBiES GUS za prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych: Mateusz Borowicz 

Do góry